JOGI NYILATKOZAT


Az Ön által látogatott https://modulwood.hu honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a ModulWood moduláris faházak értékesítését végző ModulWood Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: ModulWood Zrt., székhely: 1012 Budapest, Lovas út 1., cégjegyzékszáma: 01-10-142042; email: info@modulwood.hu; tel: +36 20 267 3349


Honlapon közzétett információk jellege

A Honlapon közzétett információk (beleértve a konfigurátor adatait) kizárólag tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk, a változtatás (különösen az árváltoztatás) jogát fenntartjuk.

Ennek megfelelően a Honlap tartalma a ModulWood Zrt. oldaláról soha nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak, a Honlap tartalmára alapítottan harmadik felek a ModulWood Zrt-vel szemben igényeket nem érvényesíthetnek.

A jelen weboldalon szereplő információkat a ModulWood Zrt. "a jelenlegi helyzetnek megfelelően" nyújtja és a jog által engedélyezett mértékig minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságvállalás nélkül teszi közzé, ideértve adott célra való alkalmasságra vagy a szellemi tulajdon bitorló jellegtől való mentességére vonatkozó hallgatólagos szavatosságvállalásokat is. A közölt információk pontosak, mégis tartalmazhatnak tévedéseket vagy pontatlanságokat.

A Honlapon közzétett határidők minden esetben az Ön által megrendelt ModulWood termék előleg megfizetésétől számított legyártására vonatkozó, „jelenlegi helyzetnek megfelelő” kalkulációinkat tartalmazza, így a változtatás jogát e tekintetben is fenntartjuk.


Előregisztrációs kampány, kedvezmény feltételei, jellege

A ModulWood Zrt. a ModulWood termékek piaci bevezetésének részeként előregisztrációs kampányt folytat, amelynek keretében a termék iránt érdeklődők a Honlapon keresztül regisztrálhatnak az előregisztrációs kérdéssor kitöltésével.

Az előregisztrációs kérdéssor kitöltői számára a ModulWood Zrt. a végszámla összegéből 2% mértékű, de maximum 1 millió forint kedvezményt biztosít. A kedvezmény abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a ModulWood Zrt. mint eladó és a kedvezmény jogosultja mint vevő között legkésőbb 2024. december 31. napjáig adásvételi szerződés jön létre valamely ModulWood típusház megvásárlása vonatkozásában.

Amennyiben az előregisztráló a fenti határidőn belül nem köt szerződést a ModulWood Zrt-vel, a kedvezmény hatályát veszti.

Az előregisztrációs kampány 2024. április 8. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2024. december 31. napjáig érvényes. A kedvezmény nem átruházható. A változtatás jogát fenntartjuk.

Konfigurátor használata


A ModulWood konfigurátor az Ön számára ideális ModulWood moduláris faház összeállításának, tervezésének első lépéseit, és egy hozzávetőleges árkalkuláció elkészítésének célját szolgálja.

A konfigurátor használatával összeállított konfigurációra vonatkozóan a Honlapon feltüntetett árkalkuláció nem minősül ajánlattételnek és nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettség, csupán tájékoztatási célokat szolgál. Ennek megfelelően a ModulWood Zrt-nek az árkalkuláció esetleges teljes vagy részleges (egyes elemek) tekintetében történő elfogadása sem keletkeztet szerződést vagy más kötelmet a ModulWood Zrt. és Ön között.

A ModulWood Zrt. értesítés nélkül jogosult a konfigurátor által használt árak változtatására. Amennyiben Ön az árkalkuláció alapján kötő erejű megállapodást kíván kötni társaságunkkal, kérjük, hogy vegye fel kapcsolat a ModulWood Zrt. értékesítési irodájával. Kötő erejű ajánlatnak kizárólag a ModulWood Zrt. értékesítési munkatársai által e-mailben megküldött, cégszerűen aláírt árajánlat minősül.


ModulWood házak jogi jellege

ModulWood házaink a hatályos szabályozás értelmében azok elhelyezését követően, ingatlannak minősülnek, így azok telepítésére kizárólag a mindenkori építési, településképi szabályok megtartásával kerülhet sor, ezért az adásvételi szerződés megkötésére minden esetben a háznak helyt adó telek jogi és természetbeni adottságainak felmérését, valamint a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését követően kerül sor.

A ModulWood házak telepítésének költségei (alapozás, közmű-bekötések kiépítése) ingatlanról-ingatlanra változhatnak. A telepítéssel járó feladatok „stresszmentességét” akként biztosítjuk, hogy a vonatkozó szerződések megkötése esetén eljárunk ezen ügyekben, és a felmérési szakasz lezárását követően részletes kalkulációt adunk az építkezés teljes költségét illetően.

Szellem tulajdonjog


  1. Szerzői jogok
    A Honlapon szereplő szövegek, képek, grafikák, hang-, animációs- és videofájlok szerzői jog és szellemi tulajdonvédelem tárgyát képezik. Ezeket tilos kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából lemásolni, módosítani és más honlapokra áthelyezni a ModulWood Zrt. előzetes hozzájárulása nélkül.
  2. Védjegyek

    A Honlapon feltüntetett minden védjegy a ModulWood védjegyjogainak tárgyát képezi, ez különösen a ModulWood márka logóira vonatkozik.

A ModulWood Zrt. óvja szellemi tulajdonát, szabadalmait, védjegyeit és jogait is, emiatt azok Honlapon való közzététele nem biztosít felhasználási jogot azok tekintetében a Honlap látogatói számára.Tervezd meg házadat pár lépésben a konfigurátorunkkal, dőlj hátra, a többit pedig bízd a MODULWOOD-ra.